logo penang 2030

A A  Arial | PT Sans | Century
faq hubungi maklumbalas peta

sukpenang ms 2022

::: Bahagian Kawal Selia Air (BAKSA)

Ketua Jabatan          :Hj. Mohd Soberi bin Man

Alamat                      :Paras 45, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR),10503 PULAU PINANG

Telefon                      :04-650 5463 / 264 3481

Fax                             :04-264 5112

E-mel                          :mohd@penang.gov.my

KHIDMAT PENGURUSAN

* Pengurusan dan penyelarasan penggunaan ruang pejabat.
* Pengurusan dan penyelarasan fail, dokumen, surat-menyurat dan perkara-perkara berkaitan.
* Pengurusan perjalanan dan pengangkutan.
* Pengurusan kenderaaan unit.
* Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan mengurus unit.
* Menyelaras penyediaan bajet mengurus unit.
* Pengurusan komunikasi korporat, kualiti dan khidmat pelanggan.
* Menyelaras perkhidmatan dan pembangunan sumber manusia.

PENGURUSAN ASET AIR

* Merekod senarai aset air.
* Menyelaras penyediaan perjanjian pajakan
* Menyelaras terma-terma perjanjian pajakan
* Menyediakan cadangan bajet pembangunan.
* Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan bajet pembangunan.
* Menyediakan cadangan bajet bagi projek bekalan air di bawah Rancangan Malaysia.
* Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan bajet di bawah Rancangan Malaysia.
* Pengurusan penyelarasan lain yang tergolong di dalam pengurusan aset air.ong di dalam pengurusan aset air.

Recommended Post

Paras 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel : +604-2621957 
Complaints Line : +604-2642020
Fax : +604-2634940
Email : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my  

Paras 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel : +604-2621957 
Complaints Line : +604-2642020
Fax : +604-2634940
Email : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my  

Monthly Hits: 1619428

  • Last Updated: 01 December 2022.

Copyright © 2022 Kerajaan Negeri Pulau Pinang