logo penang 2030

A A  Arial | PT Sans | Century
faq hubungi maklumbalas peta

sukpenang ms 2022

::: STATE SECRETARY, PENANG INCORPORATION (SSI)

Head of Department :  BHARATHI A/P SUPPIAH

Address  :Pejabat Setiausaha Kerajaan Tingkat 26 KOMTAR, 10503 PULAU PINANG.

Telefon  :04- 650 5553

Fax  :04- 261 9935

E-mail  :bharathi@penang.gov.my

::: Fungsi

PEMBANGUNAN

 

 • Menguruskan projek-projek pembangunan perumahan dan unit komersial (secara penswastaan) Kerajaan Negeri di atas tanah yang telah diberimilik kepada SSI seperti rumah kos rendah yang dibina di atas lot-lot tanah yang terlibat.

 

 • Menguruskan cadangan pembangunan di atas tanah-tanah Kerajaan Negeri yang telah dikenal pasti untuk diberimilik kepada SSI sama ada secara sebut harga / tender terbuka / Request For Proposal (RFP).

 

 • Memantau permohonan pengeluaran Hakmilik Strata atau Hakmilik Individu melalui syarikat jurukur yang dilantik.

 

 

TANAH & PERUNDANGAN

 

 • Mendaftar tanah dan merancang penggunaan tanah-tanah yang telah diberimilik kepada SSI.

 

 • Menyediakan, mengemaskini dan memantau senarai inventori tanah-tanah Kerajaan Negeri dan SSI.

 

 • Mengendalikan segala urusan berkaitan penyewaan tanah dan pemberimilikan tanah kepada SSI termasuk urusan permohonan dan penyediaan dokumen-dokumen berkaitan.

 

 • Mengendalikan segala urusan berkaitan permohonan pemasangan papan iklan di atas tanah Kerajaan Negeri termasuklah menyemak permohonan, mengemukakan permohonan kepada Jabatan Teknikal untuk ulasan, menyediakan kertas kerja untuk dibentangkan kepada Jawatankuasa Papan Iklan Negeri, memaklumkan keputusan penolakan atau tawaran kepada syarikat.

 

 • Menguruskan permohonan mendirikan menara telekomunikasi di atas tanah Kerajaan Negeri.

 

 • Memohon Lesen Pendudukan Sementara (LPS) bagi lokasi yang telah diluluskan.
 • Menguruskan semua bayaran yang melibatkan SSI seperti bayaran cukai tanah untuk unit-unit rumah kos rendah Kerajaan Negeri bagi kelima-lima daerah, bayaran permohonan pemberimilikan tanah Kerajaan Negeri dan bayaran kepada pembekal barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan untuk SSI.

 

 

PELANCONGAN

 

 • Mengurus dan memantau segala projek-projek pelancongan di bawah SSI.

 

 • Menguruskan, memantau serta menyemak terma-terma perjanjian-perjanjian yang melibatkan SSI.

 

 • Mengendalikan segala urusan berkaitan penyewaan tanah dan pemberimilikan tanah SSI di bawah projek pelancongan.

 

 • Mengurus dan memantau kutipan-kutipan hasil yang melibatkan projek pelancongan SSI.

 

 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Teknikal dan Penilaian Harga bagi cadangan-cadangan yang diperolehi daripada tender / RFP yang ditawarkan.

 

 • Menguruskan tugas-tugas pentadbiran dan sumber manusia yang melibatkan SSI.

Recommended Post

Paras 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel : +604-2621957 
Complaints Line : +604-2642020
Fax : +604-2634940
Email : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my  

Paras 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel : +604-2621957 
Complaints Line : +604-2642020
Fax : +604-2634940
Email : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my  

Monthly Hits: 1619496

 • Last Updated: 01 December 2022.

Copyright © 2022 Kerajaan Negeri Pulau Pinang