logo penang 2030

A A  Arial | PT Sans | Century
faq hubungi maklumbalas peta

sukpenang ms 2022

::: BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Ketua Jabatan    :Ahmad Rizal bin Mohd Hanapiah

Alamat                :Paras 25, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR) 10503 PULAU PINANG.

Telefon                :04-650 5162

Fax                     :04-426 2593

E-mel                  : ahmadrizal@penang.gov.my

::: Fungsi

Unit Pembangunan Organisasi

* Perancangan sumber manusia

* Penstrukturan semula organisasi / kajian perjawatan.

* Data perjawatan.

* Pengauditan sumber manusia.

* Perancangan penggantian.

* Pengambilan / Perlantikan

* Urusetia Temuduga

* Profail Personal

* Penempatan / Pertukaran

* HRMIS

* Pusingan kerja

* Kontrak/ pinjaman/ tukar sementara


Unit Pengurusan Perkhidmatan

* Pengesahan lantikan, pengesahan jawatan dan pemberian taraf berpencen.

* Perlanjutan tempoh percubaan

* Cuti berdasarkan Perintah Am Bab C.

* Menguruskan permohonan ke luar negeri.

* Perubatan

* Persaraan

* Pengwartaan

* Pelarasan Gaji

* Kenaikan Pangkat

* Pengurusan Buku Perkhidmatan.

* Urusan tanggung kerja


Unit Latihan & Kompetensi

* Merancang dan mengenalpasti kursus untuk semua jabatan negeri, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan negeri.

* Menyelaraskan kursus luar negeri.

* Menganjurkan kursus - kursus Induksi Khusus dan Umum.

* Urusetia kepada kursus anjuran lain – lain agensi.

* Merangka kemajuan kerjaya melalui ‘Search Committee’ bagi kumpulan P&P.

* Peperiksaan JPA / SPA

* Menguruskan pengendalian PTK di peringkat negeri dan persekutuan .

* Urusetia penggubalan soalan – soalan PTK

* Menganjurkan program – program bimbingan peperiksaan PTK.

* Bengkel pemantapan PTK.


Unit Prestasi & Kaunseling

* Pengurusan Tatatertib.

* Pengisytiharan Harta.

* Urusetia Jawatankuasa Keutuhan.

* Kaunseling.

* Integriti

* Pengurusan Hubungan Pekerja (MBJ) / pengiktirafan APC, Anjakan gaji.

* Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

* Urusetia PPSM

* Pengurusan urus setia Panel Pergerakan Gaji.

Recommended Post

Paras 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel : +604-2621957 
Complaints Line : +604-2642020
Fax : +604-2634940
Email : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my  

Paras 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel : +604-2621957 
Complaints Line : +604-2642020
Fax : +604-2634940
Email : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my  

Monthly Hits: 1619448

  • Last Updated: 01 December 2022.

Copyright © 2022 Kerajaan Negeri Pulau Pinang